headerphoto


ESEMÉNYEK, TÖRTÉNÉSEK TÓTHFALUBAN A KEZDETEKTŐL...


1902 – A templom alapkövének lehelyezése, és építésének megkezdése.

1905 – Az első házak építésének megkezdése.

1909 – A templom építésének befejezése, és egy 800 kg-os harang felszerelése a toronyban.

1911. 06. 19. Almási Gábor neves szobrászművész születése a templom melletti sárgaházban.

1913 – Az első bérmálás a templomban.

1914 – Tóth József halála.

1915 – Wagner Mária, a falualapító feleségének halála.

1918 – A Délvidéket, és benne Tóthfalut is, az SHS királysághoz csatolják.

1924 – Az egyháznak adományozott földekkel kapcsolatban megszületett a kiegyezés a Tóth család pereskedő oldalági rokonaival.

1925. 02. 23. – A templom felszentelése.

1925. 03. 01. – Bosznai József tanító megbízást kap a kántori teendők végzésére.

1926 – Szabó Dénes Magyarkanizsai káplán kinevezése vikáriusnak a tóthfalusi templomba.

1927. 09. 25. – Megalakul az Önkéntes Tűzoltó Egyesület.

1928. 04. 25. – A helyi tűzoltók szereposztásában és néhány lelkes falusi fiatal közreműködésével bemutatásra kerül Szigligeti Ede Liliomfi című három felvonásos vígjátéka.

1928. 07. 15. – A tűzoltók első riasztása tűzesethez.

1929. 01. 01. – Az első keresztelés (György Ernő, János és Kuczora Terézia családja).

1929. 10. 26. – A vikárius az Egyházi Hatóság rendeletére Tóthfaluba költözik Tóth József nyári kúriájának épületébe.

1929. 11. 12. – Az első esküvő (Törteli Balázs és Borsos Veronika)

1931. húsvét napja – az ap. Adminisztrátor plébánia rangra emeli a tóthfalusi vikáriát.

1931. 05. 07. – Az első bérmálás a plébánia területén.

1931. 05. 07. – A helyi temető kijelölése.

1931. 07. 01. – Pató Ferenc tanító kap megbízást a kántori teendők végzésére.

1931. 11. 15. – A temető felszentelése.

1931. 11. 18. – Az első temetés (Ördög Olajos Ferenc és Ladányi Veronika 3 hónapos családja).

1933. karácsony napja – Szabó Dénes plébánosi kinevezést kap.

1939 – A templom búcsújára két mellékoltárral és a szószékkel gazdagodott a templom.

- A hívek adakozásából a temetőben felállításra került a keresztúti ájtatosság.

- Szeptember 3-án négy harang felszentelésére került sor, melyeket a hívek adományozták. A 410 kg-os Szent István és 194 kg-os Szent Erzsébet harangok közadakozásból készültek, míg az 51 kg-os Boldog Margit harangot Kovács Lukács és családja, a 38 kg-os Szent Mihály arkangyal harangot pedig Bata Ferenc és családja öntette. Az első három harang a templom tornyában, a negyedik pedig a temetőben került felállításra.

1940. tavasza – a hosszantartó tél és a rendkívül sok csapadék miatt a falu és környékének lakossága szenved a belvíztől.

  • május 01-én Molnár László tanító kap megbízást a kántori teendők végzésére.

  • július 15-én Vajda Lajos káplánt a plébániára helyezték, ő az első káplán.

1942. 07. 02. – Megérkezet a hívek közadakozásából a pécsi Angster József és fia cégtől vásárolt 14 fő és 11 mellékváltozattal bíró 2 mannolos légnyomású csőrendszerű orgona.

1943. karácsonya – a Kalocsai érsek Szabó Dénes plébánost érseki tanácsos rangra emelte.

1944. októbere – elhurcolták Szabó Dénes plébánost Magyarkanizsára és néhány napi fogva tartás és kínzás után, kivégezték.

1946. 02. 14. – Az állam az agrárreform céljaira 83 kataszteris hold földterületet vesz el az egyházi tulajdonból.

1947 – Felépült az első tűzoltó szertár.

1948. 05. 18. – Az egyházi hatóság Firányi Lajos adorjáni plébánost nevezi ki Tóthfaluba.

1951. 07. 24. – Orkán vonult át a falu felett, házakat döntött le és fákat csavart ki tövestől.

1957. 03. 03. – Megalakul a pionír tűzoltócsapat.

1957. 05. 01. – A Tűzoltó Egyesület fennállásának 30. éves jubileuma alkalmából házigazdája a Községi versenynek.

1957. 09. 01. – A valamikori csendőrlaktanya istálló épületében megnyílt az első óvoda.

1961. 02. 15. – 07 óra 30 perctől 10 óra 19 percig teljes napfogyatkozást kísért, bekormozott ablaküvegeken keresztül, nagy figyelemmel a lakosság, amely a legsötétebb 09 óra előtt 3 perccel volt.

1962. 03. 25. – a nap folyamán 50 cm vastagságú hótakaró esett.

1962. 04. 01. – reggel - 7*C mértek a faluban.

1962. 06. 01. – kora délután + 35*C mértek, a hónap végére pedig ismét fagypont környékére sűlyedt a hőmérséklet.

1962. 12. 17. – éjjel 01 óra után dörgött, villámlott, eső, jégeső majd végül hó esett.

1964. februárja – a falu lakossága a – 10*C ellenére önkéntes munkával ásta a villanykaróknak az árkokat, és állította fel azokat. Majd pedig a falu utcáit behálózó vezetéket és az oromhegyes irányából érkező bekötő vezetéket lovakkal húzatták ki.

1964. 03. 14. – A falu utcáin és az első házaknál kigyulladt a villany.

1965. 01. 07. – Az oromhegyesi Apró Ferenc megkezdi a villanyszerelés munkálatait a templomban.

1965. 01. 10. – Az Olimpia Sport Klub, megalakulása.

1965. 02. 02. – A templomban is kigyulladt a villany.

1966. 06. 29. – Kőolajkutatásba kezdtek a faluba vezető utca első házától mintegy

200 m távolságra, nyugatra.

1966. 07. 10. – A kőolajkutatók 750 méter mélyre fúrtak és feltört az olaj.

1966. 09. 28. – A kőolajkutatók egy vizes furatot is fúrtak melyből 175 m mélységről testhőmérsékletű és kellemes ízű víz indult meg folyni teljes csővastagságban.

1968. 05. 01. – A tűzoltók önkéntes munkájának eredményeként felépült a jelenlegi Tűzoltó Otthon.

1968 – A Naftagas kőolajkutató vállalat beruházásával kiépült Oromhegyes irányából a 3 méter szélességű aszfaltút első szakasza, a Harmath János tanyájánál lévő gyűjtőállomásig.

1969 – Kiépült az aszfaltút második szakasza is Tóthfalunál lévő gyűjtőállomásig.

1970 – Községi és helyi pénzek társításával kiépült a falu első szilárd útja a mai Almási Gábor és a Tóth József utca egy részén. Ezt az utat terméskőböl építették, melyet a helyiek macskakövesútnak neveztek. Ennek eredményeként az előző évben kiépített aszfaltútnak köszönhetően Tóthfalu is autóbusz összeköttetést kapott a környező városokkal.

1978 – Megkezdődött a falu addigi téglajárdáinak felújítása betonjárdákra.

1979. 06. 28. – A horgosi Tiszamenti Vízművek megkezdte a lakosság központi vízellátását biztosító kút fúrását.

1979. 09. 03. –A kivitelező elkészült a 110 méter mélységű kútfúrással.

1979. 10. 08. – A magyarkanizsai Komunalac megkezdte a vízellátás biztosításához szükséges épület építését.

1980. 05. 23. – A lakosság összefogásával, önkéntes munka keretében megkezdődött a központi vízvezeték hálózatának kiépítése.

1980. 10. 29. – Felépült az épület és a Vízművek megkezdte a kút felszerelését.

1980 – A fiatalok és a lakosság összefogásának eredményeként önkéntes munkával felépült az Ifjúsági otthon, amely napjainkban a falu Kultúrotthonának szerepét tölti be.

1981. 01. 27. – A vízvezeték hálózatra kapcsolt háztartások vízcsapjaiba megérkezik a központi kút vize.

1984. 06. 21. – A falu temetőjében a magyarkanizsai Komunalac kivitelezésében megkezdődött a halottasház építése.

1984. 12. 26. – A felépített két ravatalozóval és mellékhelyiségekkel rendelkező halottasház átadására került sor.

1991. 08. 11. – Megkezdődött a falu gázvezeték hálózatának kiépítése.

1992. 02. 06. – A kiépített gázvezeték hálózatra kapcsolt első 75 háznál begyújtották a gázkályhákat.

1993. 12. 19. – Az lebonyolított népszavazás eredményeként önálló Helyi Közösséggé alakult a falu.

1995. 11. 01. – A Helyi Közösség kezdeményezésére, a Logos nyomda közreműködésével a faluban megnyílt az önálló szerződéses postahivatal.

1995 – Felépült a Logos Grafikai Műhely nyomdájának épülete és a Dávid malom.

1996 – A Kossuth utca útburkolatának mintegy 250 m hosszúságú szakasza aszfaltburkolatot kapott.

1999 – Aszfaltburkolat került a Kossuth utca még aszfaltozatlan szakaszára, az iskola bejárójáig mintegy 200 m hosszúságban.

2000. 12. 06. – A valamikori Tóth József által építtetett magtárépület felújítását követően átadásra került a Logos Grafikai Műhely új nyomdarészlege, melyben helyet kapott a napilapok készítésére alkalmas rotógép.

2001. 06. 22. – A falu új két tantermes óvodája alapkövének lehelyezése.

2002. 03. 13. – Az Ifjúsági Központ épületének, amely a jövendőbeli tehetséggondozó iskola kollégiumának szerepét fogja betölteni, ünnepélyes átadója.

2002. 04. 30. – A felépült új óvodaépület ünnepélyes átadóját követően falunk legkisebbjei és az óvónők birtokukba vették a korszerű épületet.

2003. 09. 13. – Falunk szülöttének, Almási Gábor szobrászművésznek tiszteletére, a jövendőbeli új iskola bejáratánál állított emléktábla leleplezése és az Almási emlékkapu ünnepélyes megnyitója.

2004. 03. 20. – Az új tehetséggondozó általános iskola alapkövének lehelyezése.

2005. 05.11. – Szerződéskötés Tóthfalu Helyi Közösség és Magyarkanizsa Önkormányzata között a tehetséggondozó iskolaközpont építésének támogatásáról, melynek értelmében az Önkormányzat 25.000.000,00 (huszonötmillió) dinár összeggel támogatja a beruházást.

2007. 06.20. – Vajdaság Autonóm Tartomány Nagyberuházási Alapjánál szerződés aláírása a tehetséggondozó iskola központi része építésének 25.000.000,00 (huszonötmillió) dinár értékű támogatásáról, melyet a Helyi Közösség az Alap által kiírt pályázaton nyert meg.

2007. 07. 17-től – 24-ig a hőmérséklet minden nap 40*C felett volt, és még az esti órákban

is 29-30*C mértek, a hajnali órákra is mindössze 25*C hűlt le a levegő.

2008. 03.15. – Utasi atya Magyarországon a Miniszterelnöki Hivataltól nyert 21.000.000,00 (huszonegymillió) forintot az iskolaközpont építéséhez, melyből a beruházás harmadik fázisába tartozó északi szárny tető alá tételére került sor.

2008. 04.11. – A Helyi Közösség a Tartományi Nagyberuházási alapnál újabb pályázatot nyert 40.000.000,00 (negyvenmillió) dinár értékben. Ebből az összegből az iskolaközpont második fázisának, a tornacsarnoknak a komplett felépítésére kerül sor.