headerphoto

BEMUTATKOZIK TÓTHFALU

Tóthfalu (Totovo Selo) e vendégszerető kis település Szerbiában, a Vajdaságban, az Észak-bánsági körzetben, Magyarkanizsa községben – Magyarország országhatárától délre mintegy 30 km-re, míg a Tisza folyótól 12 km-re nyugatra, a Pannon-alföld sík vidékén 103-105 m tengerszint feletti magasságon helyezkedik el. Északról Orom, keletről Oromhegyes, délről Bogaras, nyugatról Csantavér Helyi Közösségekkel határos.

A falu természeti környezete fennsík jellegű, noha környezetében néhány domb is található, melyek megtörik a táj egyhangúságát.

A síksági tájjelleg meghatározza a település szépségét, és egyben lehetővé teszi a terjeszkedését és a fejlődését is.

Közigazgatásilag Magyarkanizsa Község keretébe tartozik (másik 12 településsel együtt) és a Község délnyugati részén helyezkedik el. Közvetlenül szomszédos a következő településekkel: északról Velebit, keletről Oromhegyes, délről Bogaras és nyugatról Völgyes.

Tóthfalu lakosságának referendumon kinyilvánított szavazási eredményeként a település 1993 óta önálló Helyi Közösségként (Önkormányzat) működik. Azt megelőzően a szomszédos Oromhegyes településsel alkotott egy Helyi Közösséget.

Ezen döntésével a lakosság a település megmaradása és fejlődése mellett tette le voksát. Bátran kimondható, hogy Tóthfalu sikerének garanciája lakosságának elszántságában és tettrekészségében van.


Annak ellenére, hogy a falu közelében nem húzódik egyetlen főútvonal sem, azért helyi jellegű aszfalt utakon megközelíthető Magyarkanizsa, Szabadka (és így természetesen a Horgos-Röszke valamint a Kelebia -Tompa határátkelők), Zenta és Topolya irányából is.

Tóthfalu a község székhelyétől, Magyarkanizsától 20 km, míg a Horgos-Röszke határátkelőtől 32 km, Szabadkától 33 km, míg a Kelebia-Tompa határátkelőtől 40 km távolságra található. Az ellenkező irányból haladva Zentától 22 km, míg Topolyától 48 km távolságra van.

A falut a síksági zárt településtípus jellemzi, az utcák egyenesek 500-1500 m hosszúak és 10-15 m szélesek. A párhuzamos utcákat keresztutcák kötik össze.

A régi lakóházak főleg vert földből, esetenként pedig vályogból épültek.

A falu jövője szempontjából örvendetes, hogy szaporodnak az új lakóházak is, amelyek viszont már kizárólag szilárd építőanyagból épülnek. Ennek eredményeként a régebben épült földszintes házaktól eltérően ma már padlásszobás és emeletes házak is épülnek.

A településen belül napjainkban 246 lakóház található, a tanyák száma viszont az utóbbi évtizedekben folyamatosan csökken, és ma már csak 89 áll belőlük.

Tóthfalu mintegy 4,5 km2 területen fekszik, míg a Helyi Közösség összterülete mintegy 45 km2.

A 2011-ben végzett népszámlálás adatai szerint a lakosság száma 650.

Ugyanezen adatok szerint, a lakosság átlagéletkora 40,8 év.

A Helyi Közösség lakosságának zöme (99,8%) magyar ajkú.

A lakosság 1050 ha földterületen gazdálkodik, amely földterület teljes egészében magántulajdont képez.


A Helyi Közösség gazdaságát a természeti adottságok határozzák meg: úgy, mint a kiváló minőségű termőföld, a kőolaj és földgázmező valamint a kedvező földrajzi fekvése.

A település kialakulásától, sőt azt megelőzően is a környék ismert volt, mint kiváló minőségű mezőgazdasági termőfölddel rendelkező terület. Ennek köszönhetően magát a települést, valamint a tanyák és az utak területét kivéve, az összes többi földterület megművelés alatt van.

A kőolajkutatások pozitív eredményei következtében a bányászat is képviselve van. Napjainkban több mint 100 furat található a Helyi Közösség területén, melyekből kőolajat és földgázt bányásznak ki. Az 1966-ban végzett próbafúrások pozitív eredményeit követően, mintegy 20 furattal behatárolták a kőolajmezőt, melyet Velebit kőolajmezőnek neveztek el.

A Helyi Közösség gazdaságát napjainkban a XX. század 90-es éveiben valamint a XXI. században alakult mikro magánvállalkozások képezik, melyek munkalehetőséget biztosítanak helyben a lakosság egy részének.

Településünk várja azon befektetőket, akik Tóthfalu kedvező éghajlati és földrajzi adottságait kihasználva újabb vállalkozásokat létesítenének.