headerphoto

ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET


Az egyesület 1927. szeptember 25-én alakult meg 15 alapító taggal, akik a következők voltak:

szakaszparancsnok – Bosznai József tanító

tűzoltók – Harmat Tamás-bognár, Hubai József-kovács, Bózsó Ferenc-kocsmáros, Erdélyi István, Harmath Orbán, Ladócki János, Joó Kálmán, Nagy Szilveszter, Ördög Ferenc, Özvegy Ferenc, Sarnyai Mihály, Jakus Mihály, Törteli György és Turcsányi Mihály napszámosok.

A megalakulást követően a jelenlévő tűzoltók a magyarkanizsai tűzoltó egyesület főparancsnoka – Ádám Sámuel, alparancsnoka – Nagy István és titkára – Bakos Pál előtt letették a tűzoltói fogadalmat. A városi tűzoltóvezetőktől tudomásul vették, hogy egyenlőre csak tűzoltósapkát, karszalagot és a legszükségesebb tűzoltói felszerelést tudtak kapni. Ezek a következők voltak: 1 db négykerekű kocsi fecskendő – mely ma is megtalálható az egyesületnél, 4 db 2méteres szívótömlő 1 db kosárral együtt, 3 db 15 méteres és 1 db 5 méteres nyomótömlő, 1 db sugárcső, 2 db kerékblokkoló vaskapocs, 1 db gépolajozó, 2 db csavaros nyomórúd, 1 db gépponyva, 1 db lajt kocsi, hordóval. Az első szertár a falualapítóTóth József magtárépületében kapott helyet.

A kanizsai Új Tiszavidék című újság 1927. október 2-án közli, hogy Adorján és Oromhegyes után Tóthfaluban megalakult a kanizsai önkéntes tűzoltótestület keretében a harmadik tűzoltókülönítmény. Parancsnoka Bosznai József tanító. A faluban 77 ház van.

Az alkalmasságról szóló orvosi bizonylatok beszerzése után 1928. február 03-án az egyesület tagságának életbiztosítását bejelentették a magyarkanizsai Önsegélyező Egyesülethez.

A legénység ebben az időben aktívan részt vett a falu kulturális életébe is.

1928. április 25-én bemutatták Szigligeti Ede Liliomfi című három felvonásos vígjátékát.

Az első tűzesetet 1928. július 15-én (vasárnap) 11óra 22 perckor észlelték. Mivel a tűzoltók nagy része a vasárnapi misén, a templomban volt, így Bagi Menyhért kocsijából kifogták a lovakat és 11 óra 30 perckor már el is indultak a tűz helyszínére. Ez az idő akkor rekordnak számított. A helyszínen egy tarlótüzet találtak, amely azért volt veszélyes, mert még kint voltak a búzakeresztek is. Szerencsére a tűzoltóság gyors beavatkozása megakadályozta a tűz terjedését, és mindössze 20 kereszt búza égett le.

Az egyesület működése folyamatos volt, és a tagság munkája is minden nagyobb fennakadás nélkül folyt.

1930-ban az egyesületet a következő tűzoltók alkották:

szakaszparancsnok – Bosznai József tanító,

rajvezető – Kovács Illés,

őrvezetők – Harmath Tamás, Hubai József, Bozsó Ferenc,

kürtös – Remete József,

tűzoltók – Joó András, Joó Kálmán, Ladóczki János, Özvegy Ferenc, Pató Flórián, Remete Antal, Harmath Lukács, Terényi Mátyás és Turcsányi Mihály.

1933-ban a Testnevelési miniszternek a Tűzoltóság szervezetéről szóló törvény értelmében meghozott határozata alapján az összes önkéntes tűzoltóság átszervezéseken kellett, hogy keresztülmenjen. Ennek szellemében az egyesület parancsnoka Takács György, titkára Pató Ferenc, a felügyelő bizottság tagjai pedig Milkó József, Fehér Kálmán, Ördög Orbán, Dancsó József, Farkas Géza és Rekeczki József lettek.

1945. őszén átszervezve és fiatalabb tagokkal kibővítve erősödött meg a testület.

Az 1946. február 09. keltezésű szabadkai kerületi bíróság végzése, amelyet a kanizsai agrárreform-bizottság indítványa alapján hozott meg, a Tóth József fölbirtokos által alapított alapítvány államosításáról, az önkéntes tűzoltóságot komoly mértékben sújtotta. A kanizsai önkéntes tűzoltó egyesület ezért az ügyben, beadványban kérte, hogy hagyjanak meg számára három hektár földet. A szerbiai agrárbizottság 21241/45 számú utasítása, melyet dr.Slavko Kuzmanović tartományi közvádló írt alá, határozottan kimondja, hogy minden alapítványt teljességében érinti a kisajátítási és államosítási törvény.


Időközben építkezésekből is kijutott a tagságnak, hogy laktanyája és szertára legyen. Ezeket a munkákat összefogással, önkéntes alapon végezték. Az első saját tulajdonú szertárat 1947-ben építették fel, amely csak a tűzoltószerek elhelyezésére szolgáló fészer volt. 1950-ben a szertár mellé építettek egy legénységi helyiséget, ahol az összejöveteleiket azt követően meg tudták tartani.

1957. februárjában az egyesület elnökének Erdélyi Istvánt, parancsnokának Nagy Józsefet, titkárának pedig Harmath Pétert választotta meg a tagság.

1957. március 03-án a felnőtt tűzoltók mellé egy pionír csapat is alakult, a következő tagokból: elnök: Bicskei Dénes, parancsnok: Lékó Dezső, titkár: Lékó Lajos,

alparancsnok: Törteli Imre, szakaszparancsnok: Fogas Károly, szertáros: Özvegy János, tűzoltók: Hubai Imre, Lékó Károly, Dukai Ferenc, Pató József, Pósa Ferenc, Bartus Vilmos, Domonkos Imre, Kókai Ferenc, Törteli István, Ördög Lajos.

1957. május 01-én az egyesület megünnepelte a fennállásának 30. évfordulóját. Ezen alkalomból Tóthfaluban kerül első alkalommal megrendezésre a községi tűzoltó egyesületek versenye.

A jubileum alkalmából az egyesület megkapta a Szerbiai Tűzoltó Szövetség diplomáját.

1958. és 1962. között, az egyesület tevékenysége anyagi jellegű gondokból kifolyólag alábbhagyott.

1965-től az egyesület anyagi helyzetének rendezését és a tagság átszervezését és bővülését követően folyamatos munka áll be napjainkig.

Ebben az évben a szervezés terén elért eredményekért a Szerbiai Tűzoltó Szövetség

I. osztályú elismerését kapta meg az egyesület.

Ettől az évtől kezdve szinte minden évben megjelennek a községi szintű versenyeken, melyeken több, kevesebb sikerrel szerepelnek.

Az egyesület munkája viszont nem csak a versenyekre való felkészülésekből és az azokon való helytállásokból valamint a székhelyek építéséből állt, hanem a folyamatos szakmai felkészülésekből és a tűzesetek oltásából is, melyekből a rendszeres ellenőrzéseknek és a lakosság körében kifejtett tájékoztató munkának köszönhetően aránylag nem volt túl sok.

Mivel az egyesület előző otthona nem a legmegfelelőbb helyen volt, ezért 1968-ban sor került a jelenlegi tűzoltó otthon megépítésére, melyet szintén önkéntes munkával végzett el a tagság. Ebben az épületben helyet kapott egy 11x10 méteres tágas szertárhelyiség, melyben az egyesület mai felszerelése rendezetten elfér. Valamint megtalálható benne egy tanácskozóterem, az egyesület összejöveteleinek megtartására, valamint egy kisebb ülésterem és a folyosó.

1975-ben az egyesület épületében található tabló tanúsága szerint a tagságot a következő tűzoltók képezték:

parancsnok – Harmath Péter, parancsnokhelyettes – Borsos Mihály, elnök – Ördög Imre, titkár – Lékó János, pénztáros – Borsos Imre, altisztek – Törteli Imre, Bata Gellért, Bálint István, Kávai Károly, Gordos Péter, szertáros – Bicskei Szilveszter,

tűzoltók – id. Mag Lukács, id. Ladócki István, Zsoldos Mihály, Tóth Sándor, Bata Imre, Harmath Dénes, Borsos József, Zsoldos György, Kávai György, Csikós Sándor, ifj. Ladócki István, Kenyeres István, Lékó Gy. Károly, Ördög Vilmos, Bata F. István, Püspök Tibor, Sándor Ferenc, Bagi István, Bata A. Károly, Kenyeres Antal, Ladócki Endre, Bata József, Bata F. Károly, Ördög Rudolf, Csikós Zoltán és Rekecki Ernő.

1982. márciusában az egyesület történetében először megalakult a női tűzoltócsapat. Ez a csapat azután a szorgalmának és a rátermettségének, valamint a kiváló felkészítésnek köszönhetően számtalan jobbnál jobb eredményt ért el a versenyeken.

Sajnos a lányok férjhez menése után elhagyták a csapatot. Ezért azután mintegy hét évnyi együttlét után létszámhiány miatt fel is bomlott.

Ezt a csapatot a következő hölgyek képezték:

Özvegy Katalin, Mag Leona, Püspök Ildikó, Püspök Ilona, Harmath Klementina, Keszég Ottilia, Bata Ildikó, Pósa Zenóbia, Harmath Ildikó és Harmath Melinda.

1987-ben volt az egyesület 60 éves fennállása. Az ebben az évben készített tabló alapján ekkor a következő tűzoltók képezték a tagságot:

parancsnok – Harmath Péter, parancsnokhelyettes – Törteli Imre, elnök – Sándor Ferenc, titkár – Pósa József, pénztáros – Borsos Imre, altiszt – Bálint István, szertáros Csikós Gyula,

tűzoltók – id. Ladócki István, Harmath Dénes, Zsoldos Mihály, Bata Imre, Zsoldos György, Kenyeres István, Bicskei Szilveszter, Püspök Tibor, Kálmán Tibor, Kenyeres Antal, Bata József, Szögi Károly, Remete Károly, Zsoldos Tibor, Bata János, Keszég József, Zsoldos Róbert, Ladócki László, Dukai Benedek, Apró Dénes, Törteli Rudolf, Juhász Károly, Dukai Dénes, Bata Csaba, Bartus Zsolt, Zsoldos Zoltán, Bata Róbert, Kávai Antal, Harmath Attila, Tóth Tibor és Törteli Henrik, valamint az előzőekben felsorolt női csapat tagjai.

1997-ben azután egy újabb női csapat alakult, amely néhány év elteltével az elődök nyomdokaiba lépett, és igen szép eredményeket ért el a versenyeken, melyet bizonyít az általuk szerzett számos serleg és diploma is. A csapat tagjainak nagy többsége ma is aktív tagja az egyesületnek.

A női csapat mellett természetesen a férfi csapat tagjai is folyamatosan és aktívan dolgoznak.

2002. július 09-én az egyesület megünnepelte fennállásának 75. évfordulóját. Ebből az alkalomból Tóthfalu volt a házigazdája a községi tűzoltóversenynek. Ezen az ünnepségen a versenyző csapatok több mint 200 fős taglétszáma mellett, első alkalommal jelen voltak a falu magyarországi testvértelepülésének, Jászszentlászlónak a tűzoltó képviselői is.

Ebben az évben egy újabb tablón örökítették meg tagságot, melyen a következő tűzoltók fényképei láthatók:

parancsnok – Sándor Ferenc, parancsnokhelyettes – Apró Dénes, elnök – Harmat Péter, pénztáros – Borsos Imre, szertáros – Tóth Sándor,

tűzoltók – id. Ladócki István, Zsoldos Mihály, ifj. Mag Lukács, Harmath Dénes, Bata Imre, Zsoldos György, Fejős Zoltán, Bontovics István, Sóti Tibor, Bartus Zsolt, Bata Róbert, Jaksi Miklós, Dukai Dénes, Törteli Henrik, Tóth Tibor, Hangya Andor, Szabó Kornél,

Szabó Anikó, Püspök Éva, Bata Mirella, Bata Marianna, Bata Csilla, Kálmán Irén, Sátai Judit, Bagi Elizabetta, Dávid Sarolta, Püspök Lívia, Püspök Csilla, Bata Melinda, Zsoldos Bettina, Szakmány Szanella, Bata Brigitta, Losonc Natália, Pósa Natália, Dávid Dianna, Harmath Anikó, Mózes Anita, István Natália és Benkó Izabella.

2005-ben az egyesületnek 75 aktív tagja van, akik csapatonként és név szerint a következők:

férfi felnőtt csapat:

Apró Dénes, Bata Imre, Bata Róbert, Bata Szabolcs, Bartus Zsolt, Bontovics István, Borsos Imre, Fejős Zoltán, Fejős Rudolf, Harmath Attila, Harmath Dénes, Harmath Péter, Jaksi Miklós, Kálmán Tibor, Ladócki István, Mag Lukács, Mészáros Arnold, Pósa Attila, Sándor Ferenc, Sóti Tibor, Szabó Csaba, Szabó Kornél, Sziráki Norbert, Tóth Sándor, Tóth Tibor, Törteli Henrik, Zsoldos György, Zsoldos Mihály,


női felnőtt csapat:

Bata Brigitta, Bata Klaudia, Bata Marina, Bata Melinda, Bata Mirella, Benkó Izabella, Dávid Dianna, Dávid Sarolta, Hangya Rózsa, Harmath Anikó, István Natália, Losonc Natália, Mózes Anita, Pósa Natália, Szabó Anikó, Szakmány Szanella, Sziráki Éva, Zsoldos Bettina,


pionír fiú csapat:

Apró Krisztián, Bata Csongor, Bata Dávid, Bata Szebasztián, Harmath Norbert, Harmath Valentin, Hatala Mátyás, Hatala Tamás, Jaksi Adrián, Sóti Kristóf, Tomanovity Tibor, Tóth Viktor.


pionír leány csapat:

Apró Krisztina, Bálint Adrienn, Bontovics Enikő, Bontovics Virág, Fátyol Valentina, Fátyol Viktória, Harmath Orsolya, Jaksi Lilla, Mózes Tímea, Sarnyai Manuella, Sóti Fanni, Szakmány Sztella, Szokol Valéria, Tóth Anita, Zsoldos Nikoletta.


Mint ahogyan az egyesülettel kapcsolatos felsorolásokból kitűnt, az évek folyamán szinte altisztek nélkül maradtak. Ezen azután a 2004-es év folyamán sikerült javítani, ugyan is az egyesület hat tűzoltója sikeres altiszti vizsgát tett. Ők név szerint a következők: Sándor Ferenc, Harmath Attila, Szabó Kornél, Sziráki Norbert, Sziráki Éva és Szabó Anikó.